Gyakori kérdések

A pszichológia (psyche= lélek, logosz=tan) a lélek tudománya, pontosabban élő ember lelki jelenségeit vizsgálja. A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja, valamint minden olyan tényezőt, amely az ember viselkedését meghatározza, befolyásolja és közelebb visz annak megértéséhez. Sok speciális ága van, amelyet tárgyuk, céljuk és a tevékenységük jellege szerint szokás csoportosítani. Ezek mentén megkülönböztetünk: általános-, kísérleti-, fejlődés-, szociál- és személyiség pszichológia, sport-, munka-, szervezet-, művészet-, klinikai pszichológia, klinikai gyermekpszichológia, kriminálpszichológia, egészségpszichológia, katasztrófa-, környezetpszichológia, közlekedéspszichológia, óvodapszichológia, iskolapszichológia, stb.

Van. A pszichológusok bölcsészkaron szerzik meg a diplomájukat, míg a pszichiáterek az orvosi egyetemet végzik el. A pszichológusok számos módszer segítségével (relaxációs imaginációs technikák, kognitív és viselkedés terápia, séma terápia, stb) a lelki problémák kezelésével foglalkoznak. Ezzel szemben a pszichiátria az orvostudomány egyik szakterülete és a mentális betegségek, a súlyos elmezavarok kutatásával, gyógyszeres gyógyításával foglalkozik.

A klinikai pszichológia a pszichiátria vagy neveléstanácsadó keretein belül diagnosztizál, valamint mentális betegségek kezelésével foglalkozik. Magánrendelés keretein belül pszichológiai tanácsadás és pszichoterápiás kezelésekért felel. A sportpszichológia egyrészt a fizikai aktivitás és a sportolás lélektani hatásait vizsgálja, másrészt a versenysportolók mentális felkészítésével foglalkozik. Megoldáskereső szemlélet jellemzi egyéni és csapat szinten történik.

A pszichológiai tanácsadás célja az, hogy a kliens tovább lendüljön a hozott problémán a szakember segítségével. A pszichoterápia általában ennél mélyebb lelki, személyiségbeli változást tűz ki célul. A terápiás folyamat időtartamban, a használt terápiás módszerekben, valamint a szakember képzettségében is nagy a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között.

Ha csak egy konkrét élethelyzetben, egy dilemmában keres segítséget vagy ha élethelyzeti változás miatt ideiglenesen válságban érzi magát, szeretne tisztán látni, átbeszélni a nehézségeit, problémáit egy külső objektív személlyel, szakemberrel, akkor elegendő pszichológiai tanácsadást kérni. Pszichológiai tanácsadás a problémák széles skáláját hivatott segíteni: erős stresszt, megterhelést okozó életesemények, munkahelyi gondok, kapcsolati problémák, gyermeknevelési kérdések, stb.

Ha viszont úgy érzi, hogy:

  • a lelki állapota régebb óta nincs rendben;
  • visszatérően hasonló vagy ugyanazok a problémák újra és újra előfordulnak az életében;
  • valami nagy belső változáson/ krízisen megy át;
  • nagyon elkeseredett és hosszabb ideje egyhelyben topog;
  • szeretné megérteni mélyebben önmagát és a környezetét,

 akkor nagy valószínűséggel pszichoterápiára van szüksége.

Nem ritkán előfordul, hogy a páciens a pszichológiai tanácsadás befejeztével arra a konklúzióra jut, hogy egy mélyebb, belső munkát szeretne folytatni pszichoterápia keretein belül.

A szükséges ülések száma az adott, aktuális probléma jellegétől függ. Az első konzultációs alkalom során dől el az is, hogy egyáltalán ajánlott-e a pszichológiai tanácsadás vagy más segítségre van szüksége. Általában 5 alkalom után már eredményre juthat a tanácsadás. A pszichoterápia általában nincs határidőhöz kötve, legtöbbször fél évnél tovább, akár 1-2, de több évig is eltarthat.

Nincs két egyforma ülés. A megbeszélt 45 perc kizárólagosan az Ön rendelkezésére áll. Ezalatt beszélhet önmagáról, a problémájáról, bármiről, ami nagyjából kapcsolódik a vezérfonálhoz, a fő témához. Én, a pszichológus ügyelek, hogy a légkör biztonságos, zavartalan legyen, olyan, amiben Ön kényelmesen el tudja mondani a gondolatait, ki tudja fejezni érzéseit. Kérdésekkel fogok segíteni tisztázni dilemmáit, körbejárni és több oldalról megvizsgálni a problémákat. Igyekszem úgy gondoskodni a tanácsadási folyamatról, hogy rátaláljon saját megoldásaira, céljaira és a változás útjára. Pszichoterápiás ülésen (különösen a dinamikusan orientált terápia esetében) jó mindenről, bármiről beszélni, ami Önben megfordul – események, történések, hétköznapi dolgok, gondolatok, érzések, vágyak, emlékek, dilemmák, család stb. Pszichoterapeuta szerepben többet fogok hallgatni, kevesebbet kérdezni, de igyekszem a lehetséges összefüggésekre ráirányítani a figyelmét.

A rendszeresség a hatékony munka záloga és fokozatos és folyamatos fejlődést biztosít.

A teljes tanácsadási és terápiás folyamatra érvényes a titoktartás. Ez annyit jelent, hogy a pszichológus nem adhat ki harmadik félnek semminemű információt a hozzá fordulókkal kapcsolatosan. Se családtagnak, se ismerősnek. Ez alól egyetlen kivétel létezik: ha valaki önmagára vagy másokra veszélyt jelent, a szakembernek a jog előírja: kötelező értesíteni a megfelelő szerveket (rendőrség, mentők).