Gyakori kérdések

Mi a pszichológia feladata?

A pszichológia (psyche= lélek, logosz=tan) a lélek tudománya, pontosabban élő ember lelki jelenségeit vizsgálja. A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja, valamint minden olyan tényezőt, amely az ember viselkedését meghatározza, befolyásolja és közelebb visz annak megértéséhez. Sok speciális ága van, amelyet tárgyuk, céljuk és a tevékenységük jellege szerint szokás csoportosítani. Ezek mentén megkülönböztetünk: általános-, kísérleti-, fejlődés-, szociál- és személyiség pszichológia, sport-, munka-, szervezet-, művészet-, klinikai pszichológia, klinikai gyermekpszichológia, kriminálpszichológia, egészségpszichológia, katasztrófa-, környezetpszichológia, közlekedéspszichológia, óvodapszichológia, iskolapszichológia, stb.

Van-e különbség a pszichológia és a pszichiátria között?

Van. A pszichológusok bölcsészkaron szerzik meg a diplomájukat, míg a pszichiáterek az orvosi egyetemet végzik el. A pszichológusok számos módszer segítségével (relaxációs imaginációs technikák, kognitív és viselkedés terápia, séma terápia, stb) a lelki problémák kezelésével foglalkoznak. Ezzel szemben a pszichiátria az orvostudomány egyik szakterülete és a mentális betegségek, a súlyos elmezavarok kutatásával, gyógyszeres gyógyításával foglalkozik.

Mi a különbség a klinikai és a sportpszichológia között?

A klinikai pszichológia a pszichiátria vagy neveléstanácsadó keretein belül diagnosztizál, valamint mentális betegségek kezelésével foglalkozik. Magánrendelés keretein belül pszichológiai tanácsadás és pszichoterápiás kezelésekért felel. A sportpszichológia egyrészt a fizikai aktivitás és a sportolás lélektani hatásait vizsgálja, másrészt a versenysportolók mentális felkészítésével foglalkozik. Megoldáskereső szemlélet jellemzi egyéni és csapat szinten történik.

Mi a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között?

A pszichológiai tanácsadás célja az, hogy a kliens tovább lendüljön a hozott problémán a szakember segítségével. A pszichoterápia általában ennél mélyebb lelki, személyiségbeli változást tűz ki célul. A terápiás folyamat időtartamban, a használt terápiás módszerekben, valamint a szakember képzettségében is nagy a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között.

Honnan tudhatom, hogy tanácsadásra vagy pszichoterápiára van szükségem?

Ha csak egy konkrét élethelyzetben, egy dilemmában keres segítséget vagy ha élethelyzeti változás miatt ideiglenesen válságban érzi magát, szeretne tisztán látni, átbeszélni a nehézségeit, problémáit egy külső objektív személlyel, szakemberrel, akkor elegendő pszichológiai tanácsadást kérni. Pszichológiai tanácsadás a problémák széles skáláját hivatott segíteni: erős stresszt, megterhelést okozó életesemények, munkahelyi gondok, kapcsolati problémák, gyermeknevelési kérdések, stb.

Ha viszont úgy érzi, hogy:

  • a lelki állapota régebb óta nincs rendben;
  • visszatérően hasonló vagy ugyanazok a problémák újra és újra előfordulnak az életében;
  • valami nagy belső változáson/ krízisen megy át;
  • nagyon elkeseredett és hosszabb ideje egyhelyben topog;
  • szeretné megérteni mélyebben önmagát és a környezetét,

 akkor nagy valószínűséggel pszichoterápiára van szüksége.

Nem ritkán előfordul, hogy a páciens a pszichológiai tanácsadás befejeztével arra a konklúzióra jut, hogy egy mélyebb, belső munkát szeretne folytatni pszichoterápia keretein belül.

Honnan tudhatom, meddig fog tartani?

A szükséges ülések száma az adott, aktuális probléma jellegétől függ. Az első konzultációs alkalom során dől el az is, hogy egyáltalán ajánlott-e a pszichológiai tanácsadás vagy más segítségre van szüksége. Általában 5 alkalom után már eredményre juthat a tanácsadás. A pszichoterápia általában nincs határidőhöz kötve, legtöbbször fél évnél tovább, akár 1-2, de több évig is eltarthat.

Hogyan kell elképzelni az ilyen jellegű találkozásokat?

Nincs két egyforma ülés. A megbeszélt 45 perc kizárólagosan az Ön rendelkezésére áll. Ezalatt beszélhet önmagáról, a problémájáról, bármiről, ami nagyjából kapcsolódik a vezérfonálhoz, a fő témához. Én, a pszichológus ügyelek, hogy a légkör biztonságos, zavartalan legyen, olyan, amiben Ön kényelmesen el tudja mondani a gondolatait, ki tudja fejezni érzéseit. Kérdésekkel fogok segíteni tisztázni dilemmáit, körbejárni és több oldalról megvizsgálni a problémákat. Igyekszem úgy gondoskodni a tanácsadási folyamatról, hogy rátaláljon saját megoldásaira, céljaira és a változás útjára. Pszichoterápiás ülésen (különösen a dinamikusan orientált terápia esetében) jó mindenről, bármiről beszélni, ami Önben megfordul – események, történések, hétköznapi dolgok, gondolatok, érzések, vágyak, emlékek, dilemmák, család stb. Pszichoterapeuta szerepben többet fogok hallgatni, kevesebbet kérdezni, de igyekszem a lehetséges összefüggésekre ráirányítani a figyelmét.

Miért szükséges a heti rendszeresség?

A rendszeresség a hatékony munka záloga és fokozatos és folyamatos fejlődést biztosít.

Mit jelent a pszichológusi titoktartás?

A teljes tanácsadási és terápiás folyamatra érvényes a titoktartás. Ez annyit jelent, hogy a pszichológus nem adhat ki harmadik félnek semminemű információt a hozzá fordulókkal kapcsolatosan. Se családtagnak, se ismerősnek. Ez alól egyetlen kivétel létezik: ha valaki önmagára vagy másokra veszélyt jelent, a szakembernek a jog előírja: kötelező értesíteni a megfelelő szerveket (rendőrség, mentők).