Pszichoterápia

A pszichoterápia alatt intenzív lelki munkán alapuló eljárást kell érteni, melyet Magyarországon klinikai szakpszichológus vagy pszichoterapeuta végezhet. A pszichoterápia során a szakember aktívan közreműködik a hatékony, eredményes terápia érdekében. A terapeuta a nyugodt, biztonságos légkör megteremtésével, a megfelelő terápiás módszer alkalmazásával, a problémák feldolgozásában, megértésében és elfogadásában hivatott segíteni.

A pszichoterápia akkor tud sikerrel járni, ha a segítséget kérőnek valóban igénye, szüksége van a változásra, fejlődésre, továbbá fontos, hogy a páciens és a szakember közösen döntenek az elérni kívánt célról.

A pszichoterápia esetében tájékoztatom a pácienst a lehetséges kezelési formákról és a megfelelő terápiás módszert javaslom. Fontosnak tartom, hogy a páciens legyen tisztában azzal, hogy a pszichoterápiás munka jelentős érzelmi, időbeli és anyagi befektetéssel jár. Felvállalása esetén intenzív és tartós lelki munkának köszönhetően kiegyensúlyozottabbá, érettebbé válhat, a mindennapjait nagyobb megelégedettségében éli meg, teljesebbnek éli meg a társas kapcsolatait, valamint a különböző szenvedést okozó testi/lelki tünetek oldódnak.

Fontos kiemelnem, hogy a pszichoterápia csak az egyik módja a lelki problémák kezelésének! Gyakran a lelki problémákat segíthet megoldani egy szerető szülő, egy jó barát, egy jó orvos, jó tanár vagy egy lelkigondozó, lelkész is. Viszont vannak olyan jellegű problémák, amikben leghatékonyabban egy szakpszichológus vagy pszichoterapeuta tud segíteni.

Pszichoterápia
Mikor érdemes pszichoterápiába kezdeni?
Pszichoterápia
Meddig tart a pszichoterápia?

A hozott probléma jellegétől, a kiválasztott módszertől és a megfogalmazott céltól függ, hogy meddig tart egy terápia, s erről szóbeli megállapodást köt a pszichoterapeuta és páciens a terápia elején.

A pszichoterápia általában akkor ér véget, amikor mindkét fél úgy érzi, hogy elérték a kitűzött célt. Ilyenkor nemcsak tüneti javulásról van szó, hanem valódi, pozitív változás történt a páciens érzelmi és gondolati világában és ez pozitívan hat a páciens életére is.

Fontos tudni, hogy idő kell hozzá, legtöbbször 3-5 ülés is, amíg a páciens az egész élettörténetét elmeséli, vagy amíg meg tudja fogalmazni a fő problémáját. Gyakran előfordulhat, hogy az elődleges probléma (tünet) mögött egyéb feldolgozandó témák, események is előkerülnek, mely tovább bonyolíthatja az időhatár kérdését. Időnként a terápia elején gyorsan enyhülhetnek a tünetek (vagy előfordulhat az állapot rosszabbodása), ami a motiváció ingadozásához vezethet.

Fontos szem előtt tartani, hogy a problémák gyökerei csak hosszas, türelmes munkával oldódnak fel. Mindez kihat a pszichoterápia időtartamára.

Természetesen a terápia önkéntes munkán alapszik, így ha a páciens elégnek érzi a tüneti javulást és nem kíván mélyebb önfeltáró munkát folytatni, a terápia közös megegyezéssel befejezhető. Ilyenkor a korábbi befejezés kérdését fontosnak tartom végig beszélni a pácienssel, valamint fontosnak tartom tájékoztatni arról is, hogy a túl korai befejezés bizonyos rizikóval járhat („amennyiben nem történt tartós változás, előfordulhat esetleges tünetváltás”). Ez elengedhetetlen lépés a terápia, a kapcsolat megnyugtató lezárásához.

Mi a pszichoterápia? Hogyan hat?

A pszichoterápia a belső tudatosság, az önismeret fejlesztésen alapszik és számos pszichés probléma kezelése ezek segítségével történik. A gyenge önismeretünk, a gondolataink, érzelmeink és a viselkedés hiányos ismerete és megértése, a belső motivációink hiánya számos tünethez (szorongás, pánikroham, depressziós hangulat, kényszeres cselekvések), számos ismétlődő hibához vagy bántó kapcsolathoz vezet. Miért csinálom azt, amit nem akarok és miért nem teszem azt, amit akarok? Ez a pszichoterápia alapkérdése. Miért csinálom azt, amit? Miért azt érzem, amit érzek? Miért azt gondolom, amit? Talán csak nem a génjeim miatt? A tüneti enyhülést az hozhatja meg, ha felismerjük, és beépítjük állandó, mindennapi tudatosságunkba azt, ami indirekt módon tünetekben jelenik meg (eltorzított formában).

Gyakran előfordulhat, hogy úgy érezzük, hogy jól vagyunk, tisztában vagyunk azzal, amit érzünk, mégis tüneteink vannak és semmilyen fizikai eredetük nincs (voltunk orvosnál és minden leletünk rendben van). Tehát, ha teljesen, tökéletesen tudatában lennénk mindennek, nem lennének tüneteink. A pszichés „tünet” az „én” védelmében, a pszichés egyensúly megtartása végett jön létre. Mindannyiunknak vannak érzékeny pontjai, sérülései a lelkében, ezek fájdalmas érintése ellen „védekezünk”.

A pszichoterápia folyamatában akkor indul el valódi változás, ha szembe nézünk életünk legrosszabb rémálmaival, éppen azokkal a dolgokkal, amik miatt annyira védtük magunkat.

A pszichoterápia során a páciens – a szakpszichológus meglátásaira, tapasztalataira és elméleti rendszerére támaszkodva – információkat, ismereteket kap saját magáról. A páciens dönti el, hogy a terapeuta meglátásait elfogadja vagy sem, esetleg tovább fejleszti. Az utolsó szó mindig a páciensé. A jó szakpszichológus (pszichoterapeuta) rávilágíthat arra, hogy nagy valószínűséggel mi megy végbe a páciensben, mi az, ami valószínűleg zajlik, de csak ő maga tudja eldönteni, hogy ez valóban így van-e. Tehát a két fél aktív egyeztetése nélkül semmilyen változás nem fog bekövetkezni, pedig a pszichoterápia célja elősegíteni a belátást.

Mi nem pszichoterápia?

A pszichoterápia nem feltétel nélküli pozitív támogatás, bár szükség esetén ez is benne van. Nem is folyamatos bátorítás és gondoskodás jelent, mivel a szakember kérdésekkel időnként felkavarhatja a pácienst, és időnként olyan dolgokat mond, amivel a páciens nem feltétlenül ért egyet. Fontos a bizalom a szakember iránt. Nem is tanácsadás. Általában az egész környezetünk tele van tanácsokkal, hogyan kellene élni az életet. Gyakran, amikor problémáink vannak, mindenki úgy érzi, hogy úgy tud segíteni, ha tanácsot ad. Pedig ezekben a nagyon nehéz helyzetekben talán az az utolsó dolog, amire szükségünk lehet. Ezzel szemben a pszichoterápia segíthet felismerni a belső konfliktusainkat, választ adhat arra, mik az igazi erősségeink és gyengeségeink. A pszichoterápia során a szakembernek nem kell megmondania, hogy mit tegyen a páciens a félelmeivel és a szorongásával. E folyamat során a páciens kezd tudatosabb lenni azzal kapcsolatosan mi is történik benne, körülötte. Ezáltal képes lesz eldönteni, hogy számára mi a legmegfelelőbb, leghelyesebb lépés. Természetesen a tanácsadásnak is van helye, ha erre szerződik a páciens és a terapeutája, azonban ez esetben sem a konkrét tanácsot kell érteni ez alatt. (részletesebben lásd: pszichológiai tanácsadás).

Tehát röviden a pszichoterápiát végző szakember nem mindent tudó guru, nem is tökéletes ember, nem tanár, nem nevelő, nem az ember fejébe belelátó mágus, nem képes senkit megváltoztatni, nem tiszte moralizálni, ítéletet mondani senki felett!  

Pszichoterápia
Kapcsolódó linkek

Gyógyszer és/vagy pszichoterápia?
Ebben a kérdésben olvassa el a következő cikkeket:
Pszichostudio
Gyógyszerrel vagy anélkül, avagy a pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés kapcsolata